Etiquette

 1. Groet (buig) wanneer:
  Je de tatami betreedt of verlaat, steeds met gezicht naar de tatami.
  Je begint en stopt met oefenen met je partner.
  Je iets aan de lesgever vraagt.
 2. Elke training begint en/of eindigt met een opstelling volgens graad en buiging naar de Professor.
 3. Kom niet te laat op de training. Indien je te laat bent wacht je buiten de tatami tot de Professor toelating geeft om de tatami te betreden.
 4. Het is niet toegelaten zonder toestemming van de Professor de tatami te verlaten.
 5. Spreek de zwarte gordel aan met “Professor”.
 6. Roken, kauwgom, eten of drinken is verboden op de tatami.
 7. Nuttig geen alcoholische dranken voor de training.
 8. Draag geen schoeisel op de tatami en zorg dat je jiu-jitsu gi steeds proper is.
 9. De leerlingen dragen (voor BJJ) een IBJJF goedgekeurde jiu-jitsu gi met de officiële clublogo’s erop.
 10. Draag geen juwelen of scherpe voorwerpen.
 11. Nagels van handen en voeten moeten kort en proper zijn, zodat je de partner hiermee niet kan verwonden.
 12. Verwondingen dienen onmiddellijk verzorgd te worden om besmetting en vervuiling van je partner en de tatami te voorkomen.
 13. Discipline is noodzakelijk, dus geen onnodig gepraat.
 14. Behoud steeds respectvol gedrag binnen de Academy. Beledigende taal wordt niet getolereerd.
 15. Het verlaten van de tatami gebeurt rustig, dus niet al lopend.