Reglement

Clubreglement Team Yaware

1. Elke leerling die zich inschrijft, verklaart hierbij het onderstaand reglement van de vechtsportschool YAWARE gelezen te hebben en zich hiermee akkoord te verklaren.

2. De leerling verklaart de Academy Etiquette gelezen te hebben en zich hieraan te houden.

3. De contributie dient telkens voldaan te worden van zodra deze vervallen is indien men lid van YAWARE wenst te bijven. Er worden door de club geen lidgelden terugbetaald.

4. De leerling verklaart nimmer misbruik te zullen maken van de bij YAWARE aangeleerde vechtsporttechnieken, op straffe van onmiddellijke verwijdering uit de sportschool.

5. Ongevallen die gebeuren tijdens een activiteit in clubverband zijn bij geldig lidmaatschap verzekerd voor lichamelijk letsel & burgerlijke aansprakelijkheid en moeten binnen de 24 uur aan de clubverantwoordelijke gemeld worden.

6. De leerling verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen YAWARE en de lesgever wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel opgelopen op training of wegens diefstal of schade van in de sporthal achtergelaten kleding of voorwerpen.

7. De hierboven gemaakte afspraken gelden ook voor deelname aan trainingen of wedstrijden op andere locaties, alsmede aan trainingen onderwezen door of namens de hoofdtrainer Evert Deweer gekozen gastdocenten/assistent-trainers.

8. Leden die trainen in andere clubs (ongeacht welke vechtsport of krijgskunst) dienen dit mede te delen aan de hoofdtrainer.

9. Bij deelname aan competities BJJ, grappling of eender welke andere vorm van grondvechten (ne waza) zal dit exclusief gebeuren onder de naam YAWARE of een door de hoofdtrainer uitdrukkelijk erkende overkoepelende organisatie.

10. Bij deelname aan trainingen, stages of competities BJJ dient er een YAWARE-patch op de gi (IBJJF goedgekeurde kimono: enkel zwart, wit of hemelsblauw) aangebracht te zijn. Patches van andere teams zijn niet toegelaten tenzij deze van een door de hoofdtrainer uitdrukkelijk erkende overkoepelende organisatie. Leerlingen dragen een gordel overeenkomstig de door de hoofdtrainer toegekende of erkende graad.

11. Het lidmaatschap kan ten alle tijde opgezegd worden zonder teruggave van de volledige of gedeeltelijke contributie indien de leerling een inbreuk pleegt op de hierboven vermelde afspraken, het teamgebeuren in het gedrang brengt of indien hij/zij door de hoofdtrainer niet meer geschikt geacht wordt het onderwijs van YAWARE te ontvangen.